Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Daarom alvast een berichtje over de komende alphacursus.

Na 3 succesvolle alphacursussen te hebben afgerond hopen we in september met de vierde te starten. Hoewel wij het principe van de alphacursus hanteren spreken we liever van  “thema-gespreksavonden”

De cursus betaat uit 10 (donderdag) avonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag)

 Jong of oud(er), gelovig of niet, vragen en twijfels of zeker van alles, trouw kerkganger of nog nooit een kerk van binnen gezien, iedereen is van hárte welkom om deel te nemen aan de alphacursus. De cursus geeft iedereen die zijn/ haar geloof (nieuw) leven wil inblazen, het geloof wil verdiepen en een goed (geloofs)gesprek niet uit de weg gaat volop de ruimte. De ervaring is dat het daarnaast ook erg gezellig is en veel nieuwe vriendschappen worden gesloten. De sfeer tijdens de avonden is open en gemoedelijk. Ook wordt er door de avond heen veel gezongen.

We beginnen de avonden met een gezamenlijke, sfeervolle maaltijd.

 

Ook bent u /ben jij welkom om, vrijblijvend, een avond  mee te maken.

De thema’s die besproken worden zijn o.a.

–                   Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

–                   Bidden, waarom en hoe?

–                   Bijbellezen, waarom en hoe

–                   Hoe leidt God ons?

–                   Hoe zit het met de kerk?

 

Samen gaan we op zoek naar antwoorden en proberen we elkaar verder te helpen.

Na de maaltijd volgt een korte inleideing en daarover wordt in kleine groepjes doorgepraat.

 

We starten D.V. donderdag 15 september a.s. met de nieuwe gespreksgroepen.

 

Belangstelling of vragen? Voor informatie en /of aanmelden kunt u / kun jij bellen naar:

Hennie van de Pol, tel: 357543 of Marijke Schreuder, tel: 353525 Mailen kan ook, naar: Marijke Schreuder@xs4all

Vriendelijk groeten en graag tot ziens!

Angreth, Marijke, Ineke, Maasje, Hennie