Ook dit jaar was de schoenendoosaktie weer een groot succes. Zondag 13 november kon iedereen de doos inleveren. Na de kindernevendienst brachten de kinderen de dozen naar binnen en we kwamen toen op een aantal van 82 dozen. De volgende dag  zijn er nog enkele dozen bijgekomen en het uiteindelijke resultaat is 94 dozen geworden. Net niet de 100 waar Ds. Boekema nog op hoopte, maar daar willen we zeker naar werken voor volgend jaar! Het bedrag dat we hebben opgehaald voor het vervoeren van de dozen is  € 622,-. Een geweldig resultaat! We kunnen weer heel veel  kinderen blij maken met een schoenendoos. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar medewerking. In het bijzonder willen wij Hanno en Lia Kiezebrink bedanken, want zij zorgen er elk jaar weer voor dat de dozen op de goede plek komen. We hopen dat u volgend jaar weer allemaal meedoet met deze geweldige aktie.

De jeugddiakenen,       

Marjan Hartman en Ellen Remmelzwaal.