Een nieuw jaar in aantocht, ook in financieel opzicht voor onze gemeente.

De voorbereidingen voor de Aktie kerkbalans 2015 zijn weer begonnen. Begrotingen gemaakt, brieven opgesteld, totaal zullen ca. 800 brieven aan Jongvolwassenen en Ouderen bezorgd en opgehaald worden in de periode van 19 t/m 31 Januari. Dit met als doel het belangrijke werk van onze Kerk en Diaconie gaande te houden, ook weer in 2015. Uw bijdragen zijn de ruggengraat van ons financieel beheer, ca 80% van de benodigde middelen wordt opgebracht via de Aktie kerkbalans.

Dankzij Uw bijdrage kan onze Gemeente functioneren en zo ons blijven stimuleren in onze geloofsbeleving.

Mogen wij ook voor 2015 weer op U rekenen?

Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage.

Namens het College van kerkrentmeesters

Henk Rustenhoven

Voorzitter bijdragencommissie