Hoewel de Aktie Kerkbalans nog niet ten einde is stellen wij U graag op de hoogte van het voorlopige resultaat.

Op basis van de tot nu toe ontvangen toezeggingen is de verwachting dat we uiteindelijk voor zowel de Kerk als de Diaconie ruim boven de begroting voor 2013 uit zullen komen.

Ook hierin heeft U zich een Levende Gemeente getoond en ervoor zorggedragen dat het onze Gemeente ook in  financieel opzicht in 2013 goed gaat.

Hartelijk dank!, ook diegenen die zich ingezet voor de organisatie en de uitvoering van de Aktie Kerkbalans 2013.

Namens het Gollege van Kerkrentmeesters

Henk Rustenhoven