Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Dinsdag 29 Oktober

Jezus een mensenleven

Door: Prof.C.den Heijer

Het Nieuwe Testament opent  met vier  evangeliën. Wie de moeite neemt die geschriften met elkaar te vergelijken ontdekt al snel dat zij op verschillende manieren over Jezus spreken, zegt Professor den Heyer. Het verhaal van Marcus, het oudste evangelie, heeft geen geboorteverhaal, maar begint met de volwassen Jezus, de timmerman uit Nazareth. Een mens onder de mensen. Dankzij Mattheüs en Lucas vieren we kerstfeest. Maar ook hun verhalen verschillen op tal van punten.

Het vierde evangelie is in alle opzichten een geval apart. De mens Jezus wordt vergoddelijkt: hij wordt de zoon van God genoemd. Het is niet verbazingwekkend dat de volgelingen van Jezus vanaf het vroegste begin getwist hebben over de vraag naar de betekenis van zijn leven en sterven. In de loop der eeuwen heeft Jezus vele gezichten gekregen: van mens onder de mensen tot godenzoon, ja zelfs tot God.

Prof. den Heyer studeerde theologie aan de toenmalige Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen. Na afronding van de studie werd hij docent en later hoogleraar in Kampen. Na zijn afscheid in 2002 was hij nog vijf jaar docent aan het Doopsgezinde Seminarium in Amsterdam.


Aanvang 20:00 uur
Locatie Gereformeerde Kerk Putten Achterstraat 39
Opgeven bij Jan Braaksma
Tel. 0341- 36 00 95
E-mail j.braaksma@chello.nl