Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Dinsdag 17 September

Lezing over de razzia Putten

Door: Evert de Graaf

Op een herdenkingssteen aan de zuidkant van de Oude Kerk in Putten staat deze inscriptie: Van hier werden ze weggevoerd  1 en 2 October 1944 Na de inval op 10 mei 1940 door de nazi’s en de vlucht van Koningin Wilhelmina en de regering naar Londen, brak de bezettingstijd aan. In de eerste oorlogsjaren hernam het gewone leven grotendeels zijn loop. Na het keerpunt in de oorlog, begin 1943 na de val Stalingrad, ontstond er een grimmige situatie. De Duitsers traden hard op tegen het toenemende verzet. Vooral in het buitengebied tussen Putten, Voorthuizen en Nijkerk opereerden meerdere verzetsgroepen. In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 pleegde een verzetsgroep tussen Nijkerk en Putten, bij de Oldenallersebrug, een aanslag op een auto van de Wehrmacht. Dit leidde tot de razzia van 1 en 2 oktober.

Op de volgende vragen wil ik in gaan:                                                                            

  • Waarom werden 660 mannen gedeporteerd?                                                      
  • Waarheen werden ze weggevoerd?                                                                                   
  • Waarom stierven zo velen van hen in de Duitse concentratiekampen? 
  • Waarom heeft Putten nooit de (inter)nationale bekendheid gekregen als Lidice (T-S) en Oradour-sur-Glane (Fr.)?
  • Waarom wordt Putten in verband gebracht met de aanslag op Rauter?

Hopelijk kunt u op 17 september as aanwezig zijn bij de  lezing waar deze vragen beantwoord zullen worden.

Aanvang 20:00 uur
Locatie Rooms Katholieke Kerk Brinkstraat 87, Putten
Opgeven bij Cees Pollemans
Tel. 0341-264428
E-mail pollemans.vermeul@planet.nl