Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Zondag 29 September

Oecumenische vredesviering ‘Vrede verbindt over grenzen’

In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring in onze wereld is vooral dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen mensen verdelen.

Natuurlijk zijn er grenzen nodig ter bescherming maar in de liturgie komen hemel en aarde samen juist ook om verbinding te zoeken, om grenzen te doorbreken, om mensen te verbinden met Gods Visioen. 

Voor de 51e keer wordt landelijk de oecumenische Vredesweek gehouden.

Het blijkt telkens weer zo nodig ons in te zetten voor vrede en daarbij heeft God onze handen en voeten zo nodig in deze wereld.

 

We hopen elkaar te ontmoeten in de oecumenische avondviering van 29 september 19.00 uur in de Katholieke Kerk aan de Brinkstraat.

De viering is voorbereid door de Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk met ds. Reinoud Koning, ds. Rein Bos en Mery Falger.

We roepen weer mensen van verschillende kerken op om met een vredeskoor de dienst te begeleiden.

Van harte welkom.

Mery Falger

 

Zing je mee in het vredeskoor?

Ook dit jaar wordt er weer een koor samengesteld in het kader van de vredesweek.

Mensen van de Gereformeerde kerk, de Andreaskerk en de RK parochie zullen de oecumenische avondviering van 29 september omlijsten rond het thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’.

 

Oefendatum Maandag 23 september van 19.00-20.00 uur

o.l.v. Hetty van Beek en Tjeerd Mulder in de Katholieke kerk aan de Brinkstraat

We hopen weer op een mooie opkomst.

 

Opgave kan via

Paul de Haan              361620           pam.dehaan@upcmail.nl

Mery Falger                06-23371736 merybinnerts@gmail.com