Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Zondag 21 April

Paasjubel 2019

Op zondagmorgen 21 april 2019, eerste paasdag, organiseert de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP) weer de gebruikelijke paasjubel waarbij op een drietal locaties in Putten bekende paasliederen worden gezongen. We zingen dit keer in de wijk “Het Husselerveld”. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom om samen met ons de opstanding van Jezus Christus te gedenken en te bezingen.

 

We verzamelen ons om 7.30 uur bij het plantsoen aan de Aalscholverstraat/Mennestraat en lopen vandaar naar het plantsoen aan de Rietgansstraat/Mennestraat/Bouwmeestersgoed en vervolgens naar het woonzorgcomplex  ”De Samaritaan”.

Programma’s zijn aanwezig en de groep zal muzikaal worden ondersteund door een koperensemble van het fanfarecorps “Excelsior”.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Renes, tel: 06-50 82 27 42 e-mail fjrenes@solcon.nl  

 

Van harte uitgenodigd.

 

 Secr. Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP)

Gerrit Wildenbeest

gw.wildenbeest@planet.nl