Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Agenda

Dinsdag 16 April

Paasmiddag seniorencontact

Op dinsdag 16 april a.s. hopen wij de Paasmiddag voor onze senioren te houden.
Deze middag begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Gereformeerde Kerk.
Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

 

Voor deze middag hebben wij voor u de  Liturgie  “In het donker groeit licht” - op weg naar Pasen met iconen
Met medewerking van:  Marja Benschop & Elly Braaksma.
Muzikale begeleiding Cor Geskus
Meditatie ds. Reinoud KoningHet belooft een bijzondere middag te worden!

We besluiten deze Paasmiddag met een gezellige broodmaaltijd waarvoor U zich wel even
voor 13 april moet opgeven bij: Rie v.d. Ham, telefoon: 35 41 41 @mail: henrieham@hetnet.nl

Als het vervoer een probleem is en u geen gebruik kunt maken van bv. Taxivervoer dan kunt
u bellen naar: Rie v.d. Ham en zorgen we samen voor een oplossing!         

Graag tot ziens op dinsdag 16 april as. om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk!

Deze middag wordt verzorgd door het Seniorencontact van de Gereformeerde Kerk & de Andreaskerk