Ook voor de kerken verandert de plicht om 1,5 m afstand te houden op 25/9 in een dringend advies om afstand te houden. De PKN heeft daarom een aangepast advies aan de kerken uitgebracht. Zij realiseert zich dat de meningen (ook in de kerk) erg verdeeld zijn en geeft aan dat niet alles wat weer kan ook moet, omdat wij een besluit dienen te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Het is verstandig om “gepast afstand te houden”, hoe men dat doet is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw (en de ventilatie). Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 m afstand willen bewaren. Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen) is het werken met een coronapas wel verplicht.

Op de eerstvolgende Kerkenraadsvergadering wordt besproken en besloten hoe wij in onze kerk omgaan met het ontvangen advies en wij zullen u/jullie z.s.m. daarna informeren. Dat betekent dat tot dit moment de Corona afspraken zoals die nu gelden, gehandhaafd blijven. Wij vragen een ieder hier verstandig mee om te blijven gaan.

Adri Benschop en Jac. Meter, voorzitters

Loading