Op drie woensdagen tijdens Advent worden er oecumenische adventvieringen gehouden. Ze vinden alle plaats in de katholieke kerk aan de Brinkstraat en beginnen om 19.00 uur.

De vieringen zijn in de vorm van een avondgebed en duren ongeveer een half uur.

Het thema dit jaar is Licht met op elke avond een ander accent.

De eerste adventviering is op woensdag 5 december en we zullen nadenken over ‘Er zij licht’.

De tweede viering is op 12 december met als titel ‘Er is licht’ en op de derde en laatste avond op 19 december gaat het over ‘Er komt licht’.

Vanuit drie kerken – de katholieke -,  de gereformeerde – en de hervormde Andreaskerk – zijn mensen bezig deze avonden invulling te geven.

Wij nodigen u van harte uit voor deze vieringen.

De collecte is dit jaar bestemd voor de Voedselbank. Door de economische crisis raken steeds meer mensen in financiële nood en hebben steun nodig. Voedselbank Harderwijk, waar Putten ook onder valt, deelt wekelijks 85 voedselpakketten uit. Voor de opslag, diepvries, auto’s enz. is geld nodig en wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.

 

Namens de voorbereidingsgroepen,

Mery Binnerts, Riet Fabriek, Luda Klomp.