‘Sterren in de nacht’ is het thema van de drie oecumenische woensdagavondvieringen in de advent voorbereid door mensen uit de Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en de RK kerk.

Sterren zijn richtingwijzers, ze verlichten de nacht. Zij wijzen op het koningskind dat ‘Licht in de wereld’ wordt genoemd. In 3 bijbelverhalen over sterren zullen we lichtdragers ontmoeten, mensen die het leven willen verlichten.

Dit jaar zal gecollecteerd worden voor voedselpakketten voor de stichting Famecon waarvoor oa. onze plaatsgenoot Piet Rijnbeek zich sterk maakt om in Guatamala Maya families economisch te ondersteunen.

De vieringen vinden plaats op 6, 12 en 19 december in de RK kerk, Brinkstraat 87 en beginnen om 19.00 uur.

Eenieder is van harte uitgenodigd.