Tijdens de Advent periode worden er op de woensdagavonden korte vieringen gehouden in de katholieke kerk aan de Brinkstraat. Deze vieringen worden georganiseerd door leden van drie kerken, nl. de katholieke –, gereformeerde – en hervormde Andreaskerk.

Data: 5, 12 en 19 december

Aanvang: 19.00

Het thema van de Advent vieringen is ‘En wij noemen hem…’

Achtereenvolgens zal er stilgestaan worden bij de geboorte van Seth, Isaak en Johannes.

Iedereen is van harte welkom in deze vieringen waarin wij ons voorbereiden op de geboorte van Jezus.

 

Luda Klomp