De Actie Kerkbalans 2021 start op zondag 17 januari in de ochtenddienst. Door de voorzitter van CvK wordt de ‘aftrap’ gegeven.

Vanaf maandag 18 januari gaan ongeveer 30 lopers weer op pad met de brieven en worden ze binnen twee weken weer bij u opgehaald. We streven er naar dat alle brieven uiterlijk 5 februari weer opgehaald zijn en vragen U deze dan ook tijdig klaar te hebben liggen.

De Actie Kerkbalans is van groot belang voor onze kerk, ca.75 procent van de benodigde inkomsten zal binnen moeten komen via deze Actie, zie daarvoor ook de folder die u bij uw brief ontvangt.

Geef vandaag voor de Kerk van morgen!

Ook dit jaar hopen wij op uw medewerking te mogen rekenen. Zodat alle praktische zaken rondom de kerk betaald kunnen worden, maar ook alle andere bijzondere-, mooie activiteiten en initiatieven weer gerealiseerd kunnen worden.

Natuurlijk zijn wij er ons terdege van bewust dat door corona het kerk-zijn en alle daarbij behorende activiteiten op dit moment voor velen van ons op een ander spoor staan. We hebben daarom uw bijdrage extra hard nodig om er voor elkaar te kunnen blijven zijn!

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
Tot slot willen we u allen een gezegend Nieuwjaar toewensen.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Mathijs Suidman, Voorzitter.

Voor meer informatie over de actie kerkbalans kijk op deze pagina

Loading