“Lang leve de Kerk”

Deze uitspraak las ik in het dagblad Trouw als aankondiging van een presentatie waaraan een aantal bekende sprekers uit de Protestantse Kerk deel zullen nemen.

“Lang leve de kerk” Het trof mij, het drukt uit dat er dankbaarheid is dat er een kerk is. Miljoenen mensen vinden de kerk nog steeds de moeite waard.

 

De Actie Kerkbalans 2019 start op zaterdag 19 januari 2019.

Het team Actie Kerkbalans is weer gestart met haar werkzaamheden. Er is werk aan de winkel.

Leden van het team hebben deelgenomen aan verschillende, door het Dienstencentrum van de PKN georganiseerd, bijeenkomsten in het land waarin we ervaringen uitgewisseld hebben en praktische tips hebben meegekregen.

Gestart is met het voorbereiden van de brieven welke doelgroepgericht opgesteld zullen worden en aandacht besteed zal worden aan de parels/activiteiten die ons als gemeente binden. In de brieven aan thuiswonende jongeren (ouder dan 17 jaar) wordt nu ook gevraagd of zij willen bijdragen of dat de ouders dat doen.

Verder krijgen we gratis ondersteuning van een door het Dienstencentrum van de PKN ingehuurde communicatie adviesbureau.

 

De benodigde praktische materialen voor de Actie zijn al besteld.

Ook zal er weer een eigen folder uitgegeven worden.

De Actie Kerkbalans 2019 vraagt U ook nu weer om vrijwillig bij te dragen in de kosten die we noodzakelijk moeten maken om kerk te kunnen zijn, die activiteiten uit te kunnen voeren die we belangrijk vinden om het samen kerk zijn tot uitdrukking te kunnen brengen in de volle breedte, kerk en diaconie, in ons land en daarbuiten.

Wij zullen U op de hoogte houden via SamenSpel, Proloog en de Kerk-app.

“Lang leve de kerk”. Deo Volente.

 

Met vriendelijke groet namens het Team Kerkbalans.

Henk Rustenhoven.