Zaterdag 20 januari jl. is de Actie Kerkbalans 2018 van start gegaan door het landelijk in luiden door de betrokken kerkgenootschappen in het gehele land. Ook door onze kerk, onder belangstelling van een aantal gemeenteleden en organisatoren van de Actie Kerkbalans.

Op maandag 22 januari zijn de brieven uitgereikt aan een 30 tal lopers en is ook de jaarlijkse vergadering van de Bijdragecommissie gehouden. In deze vergadering mochten we een 2-tal nieuwe leden van de Bijdragecommissie verwelkomen, Ancel Hoekstra en Wouter Ruitenbeek, die naast het collecteren ook een wijk voor de Actie Kerkbalans voor hun rekening zullen nemen. Hartelijk dank dat jullie je hiervoor in willen zetten.

Op dit moment zijn er nog vacatures in de Bijdragecommissie, dus heeft U interesse, jong en oud, neem dan contact op met ondergetekende. Naast de 2 nieuwe leden hebben we ook een nieuwe secretaris voor de Bijdragecommissie verwelkomd, Rienk Nieuwland die de functie van Gerrit Wildenbeest per 1 maart over neemt. Gerrit Wildenbeest bedanken we voor zijn inzet in de afgelopen 15 jaar in deze functie.

Maandag 12 februari zijn de antwoordenveloppen door de lopers ingeleverd en in de loop van die week zijn de toezeggingen, ca. 600 van de 760 verstuurde brieven, door Margriet van Pol in zeer korte tijd in de administratie ingevoerd. Het voorlopig resultaat is boven verwachting, prachtig! U hebt als gemeente Uw verantwoordelijkheid genomen door over de gehele breedte van onze gemeente, Jongvolwassenen, Bouwers, Plussers en Senioren door tot nu toe meer toe te zeggen dan vorig jaar, voorlopig ca. 7 procent meer! Met als uitschieter de groep Jongvolwassenen met een toename van 125 procent!

Wij danken U daar hartelijk voor!

Ook dank aan allen die zich ingezet hebben voor de organisatie en uitvoering van deze Actie Kerkbalans 2018.

U wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de Actie Kerkbalans.

Op 12 maart gaan een aantal leden van het Kerkbalansteam naar de landelijke voorlichtingsbijeenkomst Actie Kerkbalans 2019 in Hilversum voor evaluatie en nieuwe plannen.

 

Met vriendelijke groet,
Henk Rustenhoven. College van Kerkrentmeesters