De Actie Kerkbalans 2017 start op zaterdag 21 januari 2017 en wordt op die dag landelijk om 13:00 uur ingeluid. De Actie Kerkbalans loopt tot 5 februari.

Mijn Kerk verbindt” is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar. Voor iedereen heeft de Gereformeerde Kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in ons dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het ook meer dan ooit de kerk die verbindt.

De momenten van elkaar vasthouden zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

 

Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.

Doet u weer mee?

 

Wij mogen ons er jaren op verheugen dat wij in onze gemeente over een grote groep enthousiaste mensen beschikken die dit met veel inzet willen doen. Om nieuw beleid te kunnen uitvoeren, doelgroepen pastoraat, onderhoud te plegen, investeringen in de toekomst.

Kerk zijn met elkaar houdt ook een opdracht naar buiten in, een diaconale opdracht. In het diaconale werk staan de begrippen barmhartigheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, wederkerigheid en vrede brengen centraal.

Voor elkaar, door elkaar en met elkaar, willen we een diaconale gemeente zijn.

 

Om onze gemeente ook in 2017 levendig te houden en het werk in Gods wijngaard te kunnen voortzetten en een gezonde begroting mogelijk te maken, vragen wij U ook weer voor het komende jaar te willen bijdragen en waar mogelijk Uw bijdrage te verhogen om ook op deze wijze elkaars lasten te dragen.

 

Mogen we weer op U rekenen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Namens het College van kerkrentmeesters,

Henk Rustenhoven.

Voorzitter bijdrage commissie.