Echt super! Wat hebt u veel spaarzegels voor gratis boodschappenpakketten ingeleverd! Rekent u maar uit: 41 x 75 zegeltjes! Dat leverde samen met de Andreaskerk 78 dozen met boodschappen op…en heel veel blij verraste mensen. De diaconie is u hier heel dankbaar voor! Ongeveer 25 dozen zijn naar de voedselbank gegaan, 5 dozen vonden hun weg via het maatschappelijk werk en de rest werd uitgedeeld onder de bij ons bekende adressen. Geweldig was het.

Daarnaast sparen we nog zegels van de EMTÉ. Ik zelf heb nu 7 dozen, wat de Andreaskerk op dit moment binnen heeft is mij nog niet bekend. De laatste dag dat ik ze zelf kan inleveren is donderdag 20 februari…. Ook hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Vaak komen er nog wel wat adressen na…

Over de D.E. punten hebt u in de vorige Samenspel kunnen lezen. Daar was een bedankbrief van de voedselbank geplaatst. Er zijn vanuit onze kerk zeker meer dan 100.000 punten naar Harderwijk gegaan. We blijven sparen in de dozen/busjes in de kerk. Van harte aanbevolen!

Rennie Nieuwenhuis, diaken.