Een aantal mensen hebben al gevraagd: gaan we weer meedoen met de spaaractie van de PLUS supermarkt?

En natuurlijk gaan we dat doen! In 1913 was dat zo’n grandioos succes dat we de kranten gehaald hebben….

Dus:

Graag vraagt de diaconie uw aandacht voor de spaarzegelactie voor gratis boodschappenpakketten bij de PLUS. Spaarzegels die u daar t/m 14 februari 2015 bij uw boodschappen ontvangt, worden door de gezamenlijke diaconieën van de Gereformeerde kerk en de Andreaskerk ingezameld. Deze oproep is niet bedoeld als reclame voor deze supermarkt. Maar als u daar toch boodschappen haalt, of iemand kent die daar klant is, dan kunt u zo uw medemens op een aardige manier een plezier doen! De uiterste inleverdatum is 26 februari 2015.

Weer een fijne kans om heel veel mensen te helpen! We zullen u zeker laten weten hoeveel deze actie opgeleverd heeft!

 

Inleveren van uw zegels kan bij diaken Sjoukje Veeningen, Mennestraat 21, tel.356612 en/of bij Rennie Nieuwenhuis, Groeneveltstraat 81, tel.354152 (afwezig gedurende de kerstvakantie).

Halverwege de actie zetten we weer een spaardoos in de beide hallen van de kerk!

 

Graag uw aandacht voor: We sparen nog steeds D.E.-punten. Hiervoor kunnen we gratis koffie krijgen voor de voedselbank! Dus als u nog in een trommeltje of laadje punten hebt liggen, waar toch niets mee gebeurd…..

 U kunt deze in de spaarbusjes in de kerk inleveren.  (Zegels van andere merken waar we ook koffie op kunnen krijgen mogen natuurlijk ook! Deze wisselen we zelf in en dan gaat de koffie in de kratten bij de voedselinzameling van de kerk.) Ook deze koffie-actie van harte bij u aanbevolen!