Tijdens de gemeentevergadering van november jl. is aan de aanwezige gemeenteleden gevraagd wie er mee wil denken over de invulling van de achterwand in de kerk.

Deze vraag komt voort uit de bijdrage van Kees Groenveld Sr. in Samenspel waarin hij pleitte voor invulling van de achterwand. Op dit verzoek tot meedenken hebben Wilma van ’t Hoff, Gezina Bakker, Sjoukje Veeningen en Dirk van Barneveld positief gereageerd. Inmiddels heeft deze werkgroep een voorstel gemaakt dat zij graag wil voorleggen aan de gemeente, zodat de kerkenraad de gemeente gehoord hebbende over dit voorstel een besluit kan nemen.

Na afloop van de dienst van 22 mei heeft u de gelegenheid om kennis te nemen van het voorstel dat door de werkgroep zal worden gepresenteerd in de kerkzaal aansluitend aan de dienst.

 

Arie Schreuder