Actie Kerkbalans 2019

Beste gemeenteleden,

Het invulformulier voor de Actie Kerkbalans is in 2019 wat anders dan voorgaande jaren. U mist namelijk een specificatie van wat u vorig jaar aan de Kerk én/of wat aan de Diaconie (waar ook ZWO onder valt) heeft toegezegd.

Het administratieve systeem van PKN dat ons de informatie geeft over uw totale toezegging van vorig jaar in de Actie Kerkbalans 2018, voorziet niet in de mogelijkheid om specifiek vast te leggen wat voor de Kerk en wat voor de Diaconie is bestemd.
In voorgaande jaren beheerden wij in onze gemeente een eigen administratie waarin per gemeentelid ook werd vastgelegd hoeveel naar de Kerk ging en hoeveel naar de Diaconie. Met de invoering van de nieuwe privacy wetgeving mag onze gemeente deze aparte administratie niet meer voeren en hebben wij alle historische gegevens moeten verwijderen.
Gelukkig heeft PKN een administratie (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk – LRP) die voldoet aan alle privacy regelgeving, alleen beperkt hun administratie zich tot een totaalbedrag per gemeentelid.

Op het invulformulier ziet u vóór het woord “Kerk” een bedrag van vorig jaar staan en voor het woord “Diaconie” geen bedrag. Dat wekt onbedoeld de indruk dat u vorig jaar geen bedrag had toegezegd aan de Diaconie. Dat is niet juist. Het bedrag dat vóór het woord “Kerk” staat is het totaalbedrag van wat u in 2018 aan de Kerk én/of de Diaconie samen hebt toegezegd.
U kunt uiteraard nog steeds de voor u gewenste verdeling opgeven, welke ook zo wordt verwerkt in onze administratie, maar dan zonder uw persoonsgegevens te koppelen.

Wellicht weet u zelf nog welke verdeling u hanteerde of kunt u dat terug vinden in uw eigen administratie. Een mogelijkheid om tot een passende verdeling te komen is de verhouding van de totale begrote uitgaven (Kerk en Diaconie) voor 2019. Van al het geld dat wij als gemeente uitgeven is 82% nodig voor de Kerk en 18% voor activiteiten van de Diaconie (en uiteraard ZWO).

Excuses voor de onduidelijkheid die veroorzaakt is door deze administratieve wijziging die beter toegelicht had moeten worden in de brief aan U.

Als u nog vragen heeft horen wij dat graag! Dan kan via Henk Rustenhoven of Mathijs Suidman.

Met hartelijke groet,

Mathijs Suidman, voorzitter van het college van kerkrentmeesters
Adri Benschop, voorzitter van de kerkenraad