Aan de leden van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk

 

Begin 2008 spraken de gemeenten van de Andreaskerk en de Gereformeerde Kerk af zich te willen inzetten voor meer saamhorigheid en samenwerking tussen beide kerken. In de toen getekende Intentieverklaring staat: “Zorgvuldig en niet overhaast willen zij op termijn toegroeien naar één Protestantse gemeente. Op een respectvolle en verantwoorde manier zal hierbij rekening worden gehouden met de eigenheid van de gemeenschappen en de onderlinge verschillen die spelen.”

 

Inmiddels werken gemeenteleden samen in bijvoorbeeld het Diaconaal Platform, het kinderprogramma rond Bid- en Dankdag, de ouderenmiddagen en binnen PraatPaal Putten.

In 2009 is het aantal gemeenschappelijke avonddiensten van één naar twee per maand gegroeid; vanaf 2012 houden we alle avonddiensten gezamenlijk. We zochten daarbij naar groei in de gezamenlijkheid met behoud van en respect voor de eigen identiteit.

 

De afgelopen tijd hebben (de moderamina van) de kerkenraden in goed overleg teruggekeken en vooruitgekeken. We concludeerden dat beide gemeenten zich in de afgelopen jaren op een eigen manier hebben ontwikkeld. Daarbij zijn specifieke behoeften en verlangens ontstaan voor wat betreft inhoud en functie van de avonddiensten. Tijdens dat onderling overleg bleek dat die verschillende behoeften en verlangens moeilijk tot niet zijn te verenigen.

Dat betekent dat we met ingang van januari 2016 weer afzonderlijk avonddiensten gaan organiseren.

 

Uiteraard voelen we ook teleurstelling dat we op dit onderdeel van de samenwerking op dit moment een stap terug moeten doen. We hebben echter beiden het gevoelen dat dit momenteel de beste keuze is in het licht van de onderlinge relatie en de ontwikkeling van beide geloofsgemeenschappen.

 

We vinden het belangrijk u hierover snel en zorgvuldig te informeren.

Binnen beide gemeenten zal uiteraard ruimte zijn om hier over door te praten.

 

 

Namens beide kerkenraden

 

 

Arie Schreuder, voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk

Rex Arendsen, voorzitter kerkenraad Andreaskerk