40 Dagentijd Project van de gezamenlijke kerken in 2015.

 

De 40 Dagentijd gaat binnenkort van start. Dit jaar heeft de Rooms Katholieke Parochie een project mogen voordragen.

Gekozen is voor de Stichting Paraplu Nepal, de Nederlandse tak van een internationale organisatie, the Umbrella foundation.

De parochieleden Cil van Oosterhout en dochter Vivian hebben in Nepal op meerdere plaatsen hulp geboden respectievelijk vrijwilligerswerk in stagevorm verricht. Ze werden er zeer geraakt door de schrijnende armoede en slechte situaties van kinderen.

Umbrella zet zich in voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van kinderhandel in Nepal door ze een goede opvang en opleiding te geven in hun weeshuizen.

Het streven is om uit de opbrengsten van het 40 dagen project van de drie samenwerkende kerken en een aantal scholen, voor een jaar schoolgeld voor deze kinderen zouden te kunnen bekostigen.

Het schoolgeld voor een jaar is in Nepal 211 euro per jaar, zou het lukken om voor alle 68 kinderen schoolgeld voor een jaar bijeen te sparen dan is een opbrengst van ruim 14.000 euro nodig.

8 maart wordt het project in de ochtenddienst in de Gereformeerde kerk gepresenteerd.

Net voor die datum verschijnt ook het volgende nummer van Samenspel, daarin meer informatie over de gang van zaken dit jaar met betrekking tot het project

Verderop, na de ondertekening van dit bericht, kunt u meer lezen over het bijzondere werk van de stichting Umbrella.

Wilt u zich nog verder verdiepen dan is er uiteraard internet

Voor de site van stichting Paraplu Nepal zie Stichting Paraplu Nepal

website: http://deparaplunepal.wix.com/stparaplunepal

 

Informatie over de internationale moederorganisatie, the Umbrella Foundation kunt u vinden op

http://umbrellanepal.org/ (uiteraard is deze site engelstalig)

 

Nadere informatie is uiteraard ook via zwo verkrijgbaar.

Uiteraard zijn giften voor het project voor het starten van het project ook welkom.

Het gironummer van de zwo commissie is

Iban: NL78 RABO 0354258753

t.a.v. ZWO commissie o.v.v. 40 dagen tijd project