Zondag 9 juni was het zover: Het eindbedrag werd bekend gemaakt! 40 dagen lang, en misschien wel langer, is er gespaard voor de watertanks in Lwengo, Uganda. Alleen de opbrengst van de statiegeldbonnetjes in de waterflesjes leverde al € 900,– op!
Aan het begin van de 40 dagen tijd heb ik u wel gezegd dat we voor 10 tanks gaan à € 750,–. En we zijn een heel eind in de goede richting gekomen, want het uiteindelijke bedrag is: 6.476 euro en 19 cent! Super!  Hiervan kunnen 8 tanks gebouwd worden en dan blijft er nog een beetje over.. het begin van de negende tank en wie weet met wat kleine giften die misschien nog wel binnenkomen, kunnen we ook de 9e tank realiseren. Zelf zullen we nog even doorsparen, zodat  ook die 10e tank er komt!

Plofje …
Diezelfde zondag waren we ’s avonds thuis en hoorden we heel zacht onze brievenbusklep klepperen en een plofje op de deurmat. Verrast ging ik kijken, want post op zondagavond? Dat moet iets bijzonders zijn toch?  En ja hoor, daar lag een witte envelop op de mat. Er stond op: voor nog een watertank. Ik gaf hem aan Sanne en verrast  haalde ze er een aantal briefjes van 50 euro uit, precies genoeg voor een watertank! We rolden bijna van onze stoel! Geweldig bedankt goede gever/geefster! Want er stond geen afzender op!

Het lag in onze bedoeling om deze zomer met het gezin naar Uganda terug te keren en het geld persoonlijk te overhandigen aan Anthony. Helaas kan dat niet doorgaan omdat Sanne nog steeds allerlei onderzoeken ondergaat om te achterhalen waar haar klachten toch vandaan komen. Als je naar een dergelijk land op vakantie wil, moet je weerstand toch echt voor de volle 100% in orde zijn, anders is het vragen om problemen. We hebben onze reis dus voorlopig uitgesteld naar het voorjaar van 2014. Het geld gaan we natuurlijk zo snel mogelijk overmaken naar de rekening van Anthony en in het voorjaar zullen we dan hoop ik met eigen ogen kunnen zien hoever ze met de bouw van de tanks zijn.

In elk geval willen wij u, namens Anthony, zijn medewerkers en de bewoners in Lwengo, heel, heel hartelijk danken voor het meesparen aan een beter leven in Uganda!

Dit is mijn laatste stukje over Lwengo. Ik hoop dat u het met plezier gelezen hebt, dat we met elkaar  op  deze manier wat hebben  kunnen toevoegen aan een betere wereld door God ons gegeven en om voor te zorgen. Gods wereld is immers ook voor hen!

Namens de ZWO-commissie, maar vooral namens alle mensen in Lwengo dank ik u hartelijk voor uw (financiële) aandacht voor dit project.

Marga Streefkerk