De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

 

Vorig jaar hadden wij ervoor gekozen om in plaats van te sparen voor Kerk in Actie, een project ‘dichterbij’ huis te omarmen. Wij kijken terug op een geslaagde opzet. Daarom hebben wij er ook dit jaar voor gekozen om een project te ondersteunen, bekend vanuit de gemeente.

 

Wij zijn daarom in gesprek gegaan met de Flame Foundation. Deze stichting is actief in Kenia. Na de gesprekken met hen zijn wij erg enthousiast geworden van hun plannen.

 

Tijdens de ochtenddienst op zondag 3 maart jl. heeft de ZWO commissie in samenwerking met de Flame Foundation de aftrap verzorgd van de veertigdagentijd. Hier heeft u kunnen horen over de stichting, wat zij doen en waarvoor wij met zijn allen voor gaan sparen. Voor het gemak zullen wij dit nogmaals toelichten:

 

Doel 40 dagen tijd: Flame Foundation: een etui om te sparen voor kinderen. 

Een etui om te sparen voor kinderen in Kenia! Kwetsbare kinderen (arm, wees, enz.) die vaak niet naar school kunnen en naar de dokter gaan om zich te laten behandelen. Doordat ze in het programma van de Flame Foundation zitten kunnen ze dat wel.

Regelmatig proberen we ze ook wat meer te helpen, door ze bijvoorbeeld met kerst een voedselpakket te geven. Met het 40 dagenproject van de gereformeerde kerk willen we de kinderen extra ondersteunen met schoolspullen of zaken die daarmee te maken hebben. Vandaar een etui als spaarpotje. Wij willen dit geld gebruiken voor:

  • Boeken voor de bibliotheek, die vorig jaar door vrijwilligers is gebouwd
  • Solarlampen voor de kinderen, zodat ze ook ’s avonds huiswerk kunnen maken
  • Computercursus voor kinderen die na de basisschool thuis zitten totdat de inschrijving voor de middelbare school rond is
  • Extra schoolspullen voor de kinderen, zoals pennen en potloden.

Na afloop van het 40-dagen project gaan de (lege) etuis naar Kenia om aan de kinderen te overhandigen. In Kenia zullen ze erg blij zijn met deze dingen.

Er kan weer op verschillende manieren gespaard worden: geld en collectebonnen zijn van harte welkom. Daarnaast kunnen er ook giften worden overgemaakt naar rekeningnummer van de ZWO commissie: NL78 RABO 0354 2587 53 t.n.v. ZWO-commissie t.g.v. 40-dagen-tijd-2019.

 

Wij hopen dat u allemaal weer gaat sparen voor dit mooie doel, zowel jong en oud met als resultaat een fantastische opbrengst. 

 

Vriendelijke groet,

 

Namens de ZWO commissie

Jim van den Hoorn

 

Namens de Flame Foundation

Marco Beukema