40 dagen tijd 2016: Dit jaar gaat het anders.

Elders in deze Samenspel kunt u lezen (of heeft u al gelezen J) dat het 40 dagen project dit jaar anders wordt vormgegeven.

Wat niet veranderd is, is dat er (financiële) aandacht is voor projecten in buiten- en binnenland. Vroeg ZWO eerdere jaren uw bijdrage voor 1 project, dit jaar hebben we gekozen voor de aanpak van de PKN, waarin voor ieder van de 6 zondagen in de 40 dagen tijd een andere project voor het voetlicht komt. De projecten zijn landelijk ondersteunde projecten, dus niet specifiek voor Putten.

Hoewel er elke zondag in de 40 dagen tijd wat aandacht voor een van de projecten zal zijn, het is niet zo dat er specifiek voor een bepaald project geld ingezameld zal worden op een bepaalde zondag. De totale opbrengst van giften, bijdragen, collecten zal worden opgeteld en als een bedrag naar Kerk in Actie worden overgemaakt.

De 6 projecten zijn:

  • Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen
  • Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
  • Een lacht op het gezicht van kinderen in Nederland
  • Steun Syrische vluchtelingen (in Syrie)
  • Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
  • Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

De projecten voor de 3 zondagen van februari stellen diaconie en zwo hieronder aan u voor, in het maartnummer van Samenspel volgen de projecten voor de zondagen in maart.

Project 1: 14 februari: Steun weeskinderen in Oekraïne

Het thema van de 40dagentijdcampagne is ‘Ik ga’. En dat doen de leden van een tweetal kerken in Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is helaas hard nodig. In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote gevolgen voor de kinderen. Hun ouders zijn werkloos of verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden. Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma. Sommigen raken in hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd. Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.

Project 2: 21 februari: Steun kwetsbare vrouwen in India

Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum. Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! “Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen.” vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India.

Project 3: 28 februari: Steun kinderen in Nederland

Veel kinderen in Nederland zitten in de knel. Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een arm gezin. En een op de drie asielzoekers is jonger dan 18 jaar. Hun leven is niet vrolijk, zoals dat van een kind zou moeten zijn. Ze hebben vaak al veel meegemaakt thuis of toen ze vluchtten: eenzaamheid, verwaarlozing, honger, geweld. Iedere dag moeten ze omgaan met ouders die vaak gespannen, verdrietig en onzeker zijn. Gelukkig zijn er plekken in Nederland waar deze kinderen op adem kunnen komen en zonder zorgen kunnen spelen en genieten.

In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag. In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes. Tieners runnen er hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub. In alle AZC’s van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig. Kunstenaars laten de kinderen verhalen vertellen, theater maken, dansen en schilderen. Zo verwerken kinderen hun ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen.

Mocht u over een of meer projecten meer willen weten, op https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten is veel meer informatie over ieder project beschikbaar. Ook videomateriaal.

Mocht u voor bovenstaande projecten geld willen overmaken dan stellen Diaconie en ZWO dat zeer op prijs. U kunt gebruik maken van de volgende bankrekeningen. (Het maakt niet uit welke)

Bankrekening diaconie NL05 RABO 0354 2216 55

Bankrekening ZWO NL78 RABO 0354 2587 53

 

Namens ZWO en Diaconie

Diederik van Donk