40 dagen tijd 2016: Dit jaar gaat het anders. Deel 2

In het februari nummer van Samenspel was informatie opgenomen over de eerste drie projecten van deze 40 dagentijd waarvoor in ieder geval uw aandacht gevraagd wordt, en waarvoor diaconie en zwo een financiële bijdrage zeer op prijs stellen.

In deze editie van Samenspel brengen wij de projecten voor de 4e, 5e en 6e zondag van de 40 dagen tijd voor het voetlicht.

Hoewel er elke zondag in de 40 dagen tijd wat aandacht voor een van de projecten zal zijn, het is niet zo dat er specifiek voor een bepaald project geld ingezameld zal worden op een bepaalde zondag. De totale opbrengst van giften, bijdragen, collecten zal worden opgeteld en als een bedrag naar Kerk in Actie worden overgemaakt.

De 6 projecten zijn:

  • Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen
  • Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
  • Een lacht op het gezicht van kinderen in Nederland
  • Steun Syrische vluchtelingen (in Syrie)
  • Een steuntje in de rug voor migranten in Amsterdam
  • Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

 

Zoals geschreven, hieronder de informatie over de laatste 3 projecten, alle passend binnen het thema van deze 40 dagen tijd: ‘IK GA, ZET EEN STAP NAAR DE ANDER’

Project 4: 6 maart: Steun Syrische vluchtelingen

De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak, geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie. Act Alliance is ook aanwezig in de kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg aan zwangere vrouwen en baby’s, delen pakketten uit en verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons gebed en onze steun heel hard nodig.

 

 

Project 5: 13 maart: Steun migranten in Nederland

Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze weg in dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke instellingen en overheidsloketten? En hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de onze? Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van antwoorden. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere week is er een warme maaltijd. Op deze manier helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land

Project 6: 20 maart: Steun boerinnen in Ghana

Het lukt de boeren in Noord-Ghana, aan de rand van de Sahel, nauwelijks om genoeg voedsel te verbouwen voor hun gezinnen. De droogteperiodes duren steeds langer. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt boeren bij het verbeteren van hun landbouwvaardigheden en bij de verkoop van hun producten. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.

Mocht u over een of meer projecten meer willen weten, op https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten is veel meer informatie over ieder project beschikbaar. Ook videomateriaal.

Mocht u voor bovenstaande projecten geld willen overmaken dan stellen Diaconie en ZWO dat zeer op prijs. U kunt gebruik maken van de volgende bankrekeningen. (Het maakt niet uit welke)

Bankrekening diaconie NL05 RABO 0354 2216 55

Bankrekening ZWO NL78 RABO 0354 2587 53

Als het goed is bereikt dit nummer van Samenspel u net voor de doelgroepen activiteiten die starten op zondag 6 maart. Tijdens deze activiteiten is er ook aandacht voor het thema van het 40 dagen project: ‘IK GA, ZET EEN STAP NAAR DE ANDER’. De voorbereidingsgroep, waaronder een aantal zwo leden, ontmoet u graag tijdens een van deze activiteiten.

Namens ZWO en Diaconie

Diederik van Donk