De afronding van het 40 dagen project.

Na de spaardoosjes zijn inmiddels ook de bedragen geteld die via collecties, overschrijvingen etc tbv het Young Focus project van de 40 dagen tijd zijn ontvangen.

Bij elkaar is het fraaie tussenstand tot nu toe 2029,90.

Iedereen die heeft me gespaard, maar ook iedereen die heeft meegeholpen heel hartelijk bedankt, met name de samenwerking met de kinderen (via de kindernevendienst en de clubs) is voor de zwo commissie inspirerend geweest, niet in het laatst door de manier waarop de kinderen geïnteresseerd waren en ook met goede vragen kwamen.

Het was voor mij de eerste keer dat ik mij met het 40 dagen project bezighield, en op sommige punten zit ik nog wel met een aantal vragen. Die ga ik uiteraard binnen zwo bespreken.

Mochten er onder u/jullie suggesties of vragen zijn mbt het 40 dagen project dan stellen we het als zwo commissie zeer op prijs om die te vernemen.

Dat mag per email : diederikvandonk@kpnmail.nl, telefonisch 0341-360530 of anders onder het koffiedrinken na een kerkdienst.

De totale opbrengst van het 40 dagen project Putten breed kunt u lezen in een ander artikel in deze Samenspel. Een indrukwekkend resultaat.

Namens de zwo commissie

Diederik van Donk

 

Terugblik 40Dagentijd Project van de gezamenlijke kerken

Het is alweer even terug, maar op de eerste zondag in mei was de afronding van het 40Dagentijd Project. Zeven weken die in het teken stonden van bezinning; samen ‘Weg Uit De Honger’. Bijzonder om te zien hoe daar op verschillende manieren invulling aan is gegeven. Samen nadenken over onze eigen geestelijke honger. Oog krijgen voor de hoop die het offer van Jezus aan het kruis ons biedt. Het kruis dat een hoopvolle toekomst biedt aan ons leven hier, maar ook aan de mens die leeft aan de rafelrand van de maatschappij. Voor deze kwetsbare medemens verwijst ‘Weg uit de Honger’ niet alleen naar een geestelijk nood maar ook naar een dagelijks gebrek aan voedsel, onderdak, veiligheid en zorg om te kunnen overleven. En daar hebben we ook met elkaar over en aan gedacht. In bijzonder aan de ondervoede kinderen die wonen en werken op de vuilnisbelt ‘Smokey Mountain’ in Manilla. Wat een stroom van initiatieven is losgebarsten! En fantastisch om te zien hoe u met elkaar als gemeente- en parochieleden daarbij heeft aangehaakt. Maar ook vele mensen buiten onze kerken hebben helpen meesparen. Vele ‘helpende kinderhandjes’ zijn bezig geweest en hebben op allerlei creatieve manieren en met groot enthousiasme geld binnengebracht voor het project. (Dank ook voor alle ondersteuning van ouders en leerkrachten hierbij.) Uiteindelijk zijn alle opbrengsten vanuit de 4 basisscholen (De Pelikaan, School Hoef, De Gabrielschool en Bijstergoed), de actie Maaltijd voor Manilla, kinderwerk binnen de drie kerken, acties vanuit de jeugd, sponsormarathonloop, persoonlijke giften en de diverse collectes in de drie kerken (en misschien nog andere activiteiten waarvan ik niet weet) bij elkaar opgeteld.

Met elkaar hebben we het fantastische bedrag van € 19.300,00 bijeengebracht voor het voedselproject van Young Focus!

Als ZWO AK hebben we besloten om het bedrag af te ronden naar € 20.000,- en zal dit zo spoedig mogelijk worden overgemaakt aan Young Focus.

Reactie van Paul van Wijgerden, de directeur van Young Focus: “Geweldig nieuws hoe het 40Dagen Project afgesloten is! 20.000 euro is heel veel geld en het geeft ons moed om door te gaan met deze benadering van het bestrijden van ondervoeding.”

Hartelijk dank voor ieders inzet in de voorbereidingen en voor alle positieve inbreng en medewerking.

Hieronder een link naar een filmpje wat ze in Manilla als reactie op onze inspanningen gemaakt hebben. Een welgemeend “thank you” namens alle kinderen voor wie uw donatie een ‘Weg uit de Honger’ betekend.

 

http://www.youtube.com/watch?v=m6aF66fOVQE

 

Hartelijke groet,

Wilma Vlug-Steenbeek, ZWO AK