In het vorige nummer van Samenspel is al beschreven waar de opbrengsten van het 40 dagen project van de 3 samenwerkende kerken in Putten dit jaar naar toegaan, de stichting Young Focus die werkzaam is in de sloppenwijken op en rond de vuilnisbelt Smokey Mountains van Manilla. Het project is in de kerkdienst van 9 maart jongstleden toegelicht.

Ook in het vorige nummer van samenspel is al beschreven dat er voor de fondswerving een indeling is gemaakt in 3 groepen. Hieronder nog een korte toelichting op die drie groepen.

Voor de basisschoolkinderen is er een boekje weg uit de Honger. Met daarin ook tips en suggesties om geld te verzamelen voor het project. Genoemd boekje is op een aantal basisscholen in Putten verspreid. Voor de kinderen die dit boekje niet via school hebben ontvangen is het ook via de kerk verspreid. (Na afloop van de dienst op 9 maart, maar ook is het uitgedeeld bij de jeugdclubs voor kinderen die het boekje nog niet hadden). Het project is ook via een korte presentatie bij kindernevendienst en bij de clubs geïntroduceerd. Waar bij het voor de kinderen al handen en voeten kreeg door het zelf maken van een spaarpot voor het project.

Voor de middelbare schooljeugd is er ook een boekje Weg uit de honger. Dat is ook verspreid na de dienst van 9 maart. Daarin een eigentijdse handreiking voor de jeugd om vorm te geven aan de 40 dagen tijd. Hoewel de titel hetzelfde is als het boekje voor de basis schooljeugd, de inhoud en vormgeving is uiteraard anders. Daarbij veel links naar internet, via qr-codes. Voor de middelbare schooljeugd speelt daarbij wel dat op scholengemeenschap Groevenbeek dit jaar (net als twee geleden) ook actie wordt gevoerd voor Young Focus. Daar verzamelt men geld voor het onderwijsprogramma van Young Focus, streven is om voor 10 kinderen acht jaar onderwijs mogelijk te maken.

Voor de volwassenen is er, zie ook vorig nummer van Samenspel, het concept maaltijd voor Manilla uitgedacht.

Bovenstaande mogelijkheden zijn natuurlijk niet ‘voorgeschreven’. Eigen initiatieven van jong en oud om geld te verzamelen voor het project zijn natuurlijk ook prima. Elke euro telt.

Klein geld is ook welkom, op de zwo kast in de hal van de kerk staan twee spaarvarkens.

9 maart stonden om mee te nemen na de dienst ook de door jeugdclubs en zwo commissie zelfgemaakte spaardoosjes klaar, met daaraan een kaartje met info over het project. Hiervan zijn er nog een aantal over. Mocht u er nog een willen dan is dat mogelijk. U hoeft het doosje natuurlijk niet te gebruiken als spaarpot, maar het is hopelijk wel een blikvanger om aan het project te blijven denken de komende weken.

Mocht u nadere informatie willen over het project, of voor uw kind nog een boekje willen of voor uzelf nog een spaardoosje dan kunt u contact met de ZWO commissie. Voor dit project kunt u gebruik maken van mailadres diederikvandonk@kpnmail.nl, bellen kan ook 0341-360530.

In het volgende nummer van Samenspel meer inhoudelijk aandacht voor Young Focus. Degenen die over deze organisatie nu al meer willen weten kunnen op internet overigens veel vinden.

Namens de zwo commissie, Diederik van Donk