40 dagen project 2015 Weet u het nog: dit jaar gaat het om de Stichting Umbrella.

Zoals eerder geschreven is de presentatie van het project op zondag 8 maart in de Gereformeerde Kerk.

Dat is wat na het begin van de 40 dagen tijd, maar voor de mensen van de organisatie was het uiteraard niet mogelijk om in drie kerken tegelijk de presentatie te doen.

Voordeel van de opzet nu is dat de mensen van de stichting Umbrella ook na de dienst nog even in de kerk aanwezig zijn. Wilt u hen persoonlijk ontmoeten/vragen stellen dan kan dat na afloop van de dienst.

Ook kunt u 8 maart een spaardoosje meenemen om voor het project te sparen, deze zijn toegesneden op het project en al zeg ik het zelf, aanmerkelijk leuker, dan die van een paar jaar terug.

Hieronder nog wat specifieke informatie mbt het werk van Umbrella, die merendeels in de presentatie niet aan de orde komt, maar misschien wel interessant is om te weten.

Wat doet Umbrella nog meer naast het opvangen van kinderen in eigen Umbrella huizen?

Umbrella probeert kinderen vanuit illegale weeshuizen, waarvoor zij geronseld zijn, zoveel als mogelijk terug te plaatsen bij hun familie. Deze kinderen zijn dus eigenlijk geen wees.

Dat terugplaatsen is geen eenvoudig proces:

1) Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de familie van het kind.

2) Vervolgens trekt een team met deze informatie de bergen in op zoek naar de familie van het kind.

3) Als ouders gevonden zijn, dan worden ouders en kind begeleid om het contact met elkaar weer op te bouwen en te versterken.

4) Daarop volgt een eventuele reïntegratie. Als het kind uiteindelijk naar huis kan, blijft Umbrella dit gezin in de gaten houden en meestal ook nog financieel ondersteunen.

En met succes: er zijn op dit moment 180 kinderen succesvol gereïntegreerd met hun families! Zij wonen bij familie familie (broers, zussen, nichten, neven, ooms, tantes, of zelfs de buren) of in een pleeggezin in de buurt van hun ouderlijk huis.

 

Van belang is ook dat heeft Umbrella, in samenwerking met de overheid, ook een Awareness-project opgezet om de inwoners van afgelegen dorpen in Nepal voor te lichten over kinderhandel, illegale weeshuizen, kinderrechten en het belang van familiebanden en onderwijs te benadrukken. In de hoop om op deze manier de kinderhandel in Nepal tegen te gaan.

 

Bovenstaande informatie komt in de presentatie op 8 maart niet aan de orde. Dat heeft een simpele reden: de forcus voor het project vanuit Putten ligt op het sparen voor schoolgeld voor de kinderen voor wie ‘terug naar huis’ helaas geen optie is. Dat zijn dus kinderen die niet naar hun ouderlijk huis terug kunnen (om diverse redenen).

 

Toch is het goed om bovenstaande even op te schrijven

 

Net als de opmerking dat het bij het werk van Umbrella om twee soorten weeshuizen gaat.

Illegale weeshuizen waar kinderen verblijven die men laat bedelen of op andere wijze exploiteert.

Die huizen probeert Umbrella, samen met de overheid, te laten sluiten.

De kinderen uit die illegale weeshuizen worden zo mogelijk teruggeplaatst naar hun ouders en/of hun oorspronkelijke woongebied. Is dat niet mogelijk dan worden de kinderen geplaatst in Umbrella kinderhuizen.

 

Het 40-dagen project 2015 in Putten spaart geld voor schoolgeld voor de kinderen in de Umbrella kinderhuizen.

 

Spaart u mee?

Namens de ZWO, Diederik van Donk