De werkgroep ‘Hart voor Israël’ in Putten organiseert opnieuw een reis door Israël als het land van de Bijbel. De bijbelse geschiedenis gaat nog sterker (of anders) voor je leven, als je op plekken komt waar de Heere Jezus met Zijn discipelen is geweest.  Waar eerder aartsvaders en koningen hun voetstappen zetten. Ontdek wáár en waaróver de profeten spraken en op welke wijze Gods beloften in vervulling gaan.

 

We maken een echte rondreis: aangekomen op het vliegveld in Tel-Aviv bezoeken we eerst de Negev-woestijn (het ‘Zuiderland’), vervolgens trekken we oostelijk via de Dode Zee en de Jordaan naar het noorden, naar Galilea om daar het weekend door te brengen. Via de westkust gaan we ten slotte naar Jeruzalem waar we vijf dagen zullen zijn.

 

Van 25 april –  8 mei 2017  Reisleiding Ds. H. Markus

 

Een brochure met het reisprogramma is beschikbaar bij :

Ds. H. Markus, T 0341 360644, h.markus@hervormdputten.nl

Ceel de Vries, T 0341 491349, cdevries@heischoten.nl

 

Op D.V. 5 november 2016 is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Arendshof, Arendstraat 2 in Putten. Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom!